Onze visie

De ontwikkeling van onze leerlingen: daar draait het om op het Edith Stein College. Bij alle plannen die wij maken, en bij alles wat we doen is de belangrijkste vraag die we ons stellen of onze leerlingen hier sterker van worden. (groei)  

Investeren in taalontwikkeling, kennis aanbieden en vaardigheden aanleren zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om onze leerlingen wijs in de wereld te laten landen. Een wereld waar op de ene plek zelfstandigheid en assertiviteit van ze verwacht wordt, en op de andere plek van hen gevraagd wordt om onderdeel van het geheel te zijn.  

Wij geven onze leerlingen vertrouwen en hebben hoge positieve verwachtingen van ze. We stimuleren dat leerlingen durven te oefenen en dus ook fouten durven te maken. Oefening baart kunst, en het gesprek daarover voeren wij graag. Eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid typeren in het algemeen, maar zeker in die gesprekken ons gedrag naar leerlingen, en wij verwachten dit ook van hen. (Integriteit en vertrouwen)    

We zien toe op de grenzen die we stellen binnen de school. Tegelijkertijd kiezen wij er bewust voor om ruimte open te laten om in vrijheid te ontdekken welk gedrag in welke situatie wel en niet gepast is. Door hier – in elke betekenisvolle situatie – het gesprek met elkaar over te voeren, laten wij onze leerlingen oefenen met de mooie en moeilijke kanten van vrijheid. (vrijheid) 

Het is belangrijk voor ons dat leerlingen zich vrij en veilig voelen om zichzelf te zijn. Omdat we elkaar hiervoor nodig hebben, stimuleren we dan ook dat leerlingen interesse in elkaar tonen, betrokken bij elkaar zijn en de verbinding met elkaar opzoeken. Door elkaar proberen te begrijpen, en elkaar en zichzelf écht ontmoeten. 

 

DE ORGANISATIE EN FACILITEITEN

Onze organisatie en ons gebouw zien wij als de ondersteunend en faciliterend aan het
groeiproces van onze leerlingen. Er zijn doorlopende leerlijnen, vloeiende lijnen al vanaf het
PO naar onze school en vanaf de school naar het HBO, MBO en Universiteit. Hiertoe
onderhouden we intensieve contacten met PO en WO.

De school is groen (zonnepanelen, duurzaamheid, luchtzuivering, afvalscheiding,
schooltuin). Genoeg ventilatie in de lokalen. De kantine is duurzaam en betaalbaar. Er zijn
flexibele ruimtes die het mogelijk maken om een veelheid van activiteiten en daarmee
ervaringen en ontdekkingen te kunnen aanbieden.

Er zijn roostervrije dagen om zelf of in overleg met de mentor te bepalen waar extra inzet
nodig is of kennis verrijkt kan worden. Processen worden verdergaand geautomatiseerd,
om zoveel mogelijk tijd over te houden voor persoonlijk contact en begeleiding. Voor
herhaling van leerstof bijvoorbeeld, wordt ICT gebruikt.

ONZE 5 WAARDEN

Vertrouwen
Wij geven onze leerlingen vertrouwen. We zijn geen ‘controleurs’. De leerling staat centraal
en maakt veel eigen keuzes inzake projecten en vakken. Dit vergroot het autonoom
functioneren, namelijk inzet van de leerling omdat hij of zij taken of onderwerpen zelf
belangrijk vindt. Fouten maken vinden we niet erg maar bespreken we wel. Waar mogelijk
en zinvol realiseren we positieve psychologische effecten.

Betrokkenheid
Betrokkenheid – bij de groep, de school – is evenals vertrouwen belangrijk om de
intrinsieke motivatie van de leerling te versterken. Daarom verdiepen we onze kennis van
leerstijlen en puberbreinen. En we verbinden onze leerlingen met elkaar. Leerlingen uit de
bovenbouw van mavo, havo en vwo zijn bijvoorbeeld ook coach of mentor. En met
schoolteams participeren leerlingen in diverse lokale en regionale competities. We zijn
samen het ESC, verbonden met elkaar en bij elkaar betrokken.

Groei
De belangrijkste energiebron, de grootste kracht is te vinden in de leerling zelf. Wij willen
die kracht versterken. Daarom vragen wij ons af bij alles wat Edith Stein initieert, vormgeeft
of verzorgt: wordt de leerling hier sterker van?
Bij veel van onze leerlingen is er in hun directe omgeving weinig aandacht voor hun
eigenheid. Maar de samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun afwegingen
en keuzes kunnen maken. Hierin willen wij opleiden. Wij vinden het cruciaal dat de leerling
zichzelf kent, erkent en waardeert. We dagen hem voortdurend uit om zijn eigen
vaardigheden verder uit te bouwen en het beste uit zichzelf te halen. We willen graag dat
hij hierin tijdens zijn opleiding zelf de stuurman wordt.
Binnen ons onderwijs werken we er op diverse manieren aan om leerlingen te versterken
en zelfvertrouwen te geven. We gaan uit van CAR (Competentie, Autonomie, Relatie). We
stimuleren dat leerlingen ook van elkaar leren. We creëren kansen door talentontwikkeling.
We scheppen perspectief door taalontwikkeling.

Vrijheid
Het leerplezier is voelbaar in de school. Leerlingen voelen zich vrij, vrij om creatief te zijn:
muziek te maken, te dansen, te creëren, te bewegen, enzovoorts. Extra curriculaire vakken
zijn bijvoorbeeld muziek, toneel, sport, en denksporten. Leerlingen worden gestimuleerd om
hun eigen visie te ontwikkelen op uiteenlopende onderwerpen. We stimuleren een ruim
wereldbeeld. We leren op verschillende manieren. Zo is er ook ruimte voor persoonlijke
zaken, het levensverhaal van de leerling en de docent.

Integriteit
Wij leren en stimuleren kritisch denken. Dit stelt ook hoge eisen aan de wijze waarop wij
onszelf manifesteren naar onze leerlingen. Eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid
typeren ons gedrag naar leerlingen en wij verwachten dit ook van hen. Leraren zijn zich
bewust van hun voorbeeldfunctie. Wat daarbij helpt is een ‘basis’ voor groei die op orde is.
En kennis en sturing van groepsdynamica – het gedrag en de psychologische processen
die zich afspelen in groepen.