Onze missie

Het Edith Stein College is een school voor voortgezet onderwijs in het hart van Den Haag. In de superdiverse stad die Den Haag vandaag de dag is, zijn wij een bijzonder diverse school. Met leerlingen van ruim 60 verschillende culturele achtergronden hebben wij de wereld in huis.

Haagse kinderen, met en zonder migratieachtergrond, wijs in de wereld laten landen met een carrière voor ogen waarin zij gelukkig en van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen: dat is waar wij de lat voor onszelf gelegd hebben.

Met een internationale schakelklas (ISK), mavo-, havo- en vwo-afdeling is het Edith Stein College een brede en veelzijdige school die leerlingen veel te bieden heeft.

Onze visie

De ontwikkeling van onze leerlingen: daar draait het om op het Edith Stein College. Bij alle plannen die wij maken, en bij alles wat we doen is de belangrijkste vraag die we ons stellen of onze leerlingen hier sterker van worden.

Investeren in taalontwikkeling, kennis aanbieden en vaardigheden aanleren zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om onze leerlingen wijs in de wereld te laten landen. Een wereld waar op de ene plek zelfstandigheid en assertiviteit van ze verwacht wordt, en op de andere plek van hen gevraagd wordt om onderdeel van het geheel te zijn

Wij geven onze leerlingen vertrouwen en hebben hoge positieve verwachtingen van ze. We stimuleren dat leerlingen durven te oefenen en dus ook fouten durven te maken. Oefening baart kunst, en het gesprek daarover voeren wij graag. Eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid typeren in het algemeen, maar zeker in die gesprekken ons gedrag naar leerlingen, en wij verwachten dit ook van hen

We zien toe op de grenzen die we stellen binnen de school. Tegelijkertijd kiezen wij er bewust voor om ruimte open te laten om in vrijheid te ontdekken welk gedrag in welke situatie wel en niet gepast is. Door hier – in elke betekenisvolle situatie – het gesprek met elkaar over te voeren, laten wij onze leerlingen oefenen met de mooie en moeilijke kanten van vrijheid.

Het is belangrijk voor ons dat leerlingen zich vrij en veilig voelen om zichzelf te zijn. Omdat we elkaar hiervoor nodig hebben, stimuleren we dan ook dat leerlingen interesse in elkaar tonen, betrokken bij elkaar zijn en de verbinding met elkaar opzoeken. Door elkaar proberen te begrijpen, en elkaar en zichzelf écht ontmoeten.

Onze 5 kernwaarden

Wij geven onze leerlingen vertrouwen. We zijn geen ‘controleurs’. De leerling staat centraal en maakt veel eigen keuzes inzake projecten en vakken. Dit vergroot het autonoom functioneren, namelijk inzet van de leerling omdat hij of zij taken of onderwerpen zelf belangrijk vindt. Fouten maken vinden we niet erg maar bespreken we wel. Waar mogelijk en zinvol realiseren we positieve psychologische effecten.

Betrokkenheid – bij de groep, de school – is evenals vertrouwen belangrijk om de intrinsieke motivatie van de leerling te versterken. Daarom verdiepen we onze kennis van leerstijlen en puberbreinen. En we verbinden onze leerlingen met elkaar. Leerlingen uit de bovenbouw van mavo, havo en vwo zijn bijvoorbeeld ook coach of mentor. En met schoolteams participeren leerlingen in diverse lokale en regionale competities. We zijn samen het ESC, verbonden met elkaar en bij elkaar betrokken.

De belangrijkste energiebron, de grootste kracht is te vinden in de leerling zelf. Wij willen die kracht versterken. Daarom vragen wij ons af bij alles wat Edith Stein initieert, vormgeeft of verzorgt: wordt de leerling hier sterker van? Bij veel van onze leerlingen is er in hun directe omgeving weinig aandacht voor hun eigenheid. Maar de samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun afwegingen en keuzes kunnen maken. Hierin willen wij opleiden. Wij vinden het cruciaal dat de leerling zichzelf kent, erkent en waardeert. We dagen hem voortdurend uit om zijn eigen vaardigheden verder uit te bouwen en het beste uit zichzelf te halen. We willen graag dat hij hierin tijdens zijn opleiding zelf de stuurman wordt. Binnen ons onderwijs werken we er op diverse manieren aan om leerlingen te versterken en zelfvertrouwen te geven. We gaan uit van CAR (Competentie, Autonomie, Relatie). We stimuleren dat leerlingen ook van elkaar leren. We creëren kansen door talentontwikkeling. We scheppen perspectief door taalontwikkeling.

Het leerplezier is voelbaar in de school. Leerlingen voelen zich vrij, vrij om creatief te zijn: muziek te maken, te dansen, te creëren, te bewegen, enzovoorts. Extra curriculaire vakken zijn bijvoorbeeld muziek, toneel, sport, en denksporten. Leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen visie te ontwikkelen op uiteenlopende onderwerpen. We stimuleren een ruim wereldbeeld. We leren op verschillende manieren. Zo is er ook ruimte voor persoonlijke zaken, het levensverhaal van de leerling en de docent.

Betrokkenheid – bij de groep, de school – is evenals vertrouwen belangrijk om de intrinsieke motivatie van de leerling te versterken. Daarom verdiepen we onze kennis van leerstijlen en puberbreinen. En we verbinden onze leerlingen met elkaar. Leerlingen uit de bovenbouw van mavo, havo en vwo zijn bijvoorbeeld ook coach of mentor. En met schoolteams participeren leerlingen in diverse lokale en regionale competities. We zijn samen het ESC, verbonden met elkaar en bij elkaar betrokken.

De organisatie en faciliteiten

Onze organisatie en ons gebouw zien wij als de ondersteunend en faciliterend aan het groeiproces van onze leerlingen. Er zijn doorlopende leerlijnen, vloeiende lijnen al vanaf het PO naar onze school en vanaf de school naar het hbo, mbo en universiteit. Hiertoe onderhouden we intensieve contacten met po en wo.

De school is groen (zonnepanelen, duurzaamheid, luchtzuivering, afvalscheiding, schooltuin). Genoeg ventilatie in de lokalen. De kantine is duurzaam en betaalbaar. Er zijn flexibele ruimtes die het mogelijk maken om een veelheid van activiteiten en daarmee ervaringen en ontdekkingen te kunnen aanbieden

Er zijn roostervrije dagen om zelf of in overleg met de mentor te bepalen waar extra inzet nodig is of kennis verrijkt kan worden. Processen worden verdergaand geautomatiseerd, om zoveel mogelijk tijd over te houden voor persoonlijk contact en begeleiding. Voor herhaling van leerstof bijvoorbeeld, wordt ICT gebruik