Edith Stein College werkt samen met NOD Haaglanden. NOD Haaglanden is een opleidingsschool in Den Haag: een samenwerkingsverband van vier lerarenopleidingen en zeven Haagse vo-scholen. De vo-scholen bieden samen een breed palet aan leerervaringen in de grootstedelijke context, van lwoo, vmbo tot vwo, van Montessori onderwijs tot traditioneel onderwijs, van onderwijs gericht op excellentie tot onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.  

Meer informatie over NOD Haaglanden: https://www.nodhaaglanden.nl/.