Onze missie

Wij zijn overtuigd van het ongebreidelde potentieel van ieder kind om zich te
ontwikkelen en te groeien in richtingen en op niveaus die tijdens de schooltijd volop
ontdekt en ervaren kunnen worden. Het ontsluiten van dit bijzondere potentieel, dat is
onze opdracht. Sterker nog: het is onze taakopvatting. Want wij hebben ons deze
opdracht door de jaren heen volledig eigen gemaakt.


De opdracht die wij met elkaar omarmen, kent een bijzondere context. Edith Stein College
is namelijk meer dan een school die opleidt voor een mavo-, havo- of een vwo-diploma.
Wij zijn een bijzonder diverse school. En wij huisvesten ook een ISK waar we nieuwkomers in
korte tijd wegwijs maken in de Nederlandse taal en cultuur zodat zij kunnen instromen in
het reguliere onderwijs. Kinderen met een migratieachtergrond kennen wij door en door.


Wij zagen en zien regelmatig dat onze leerlingen ongekende stappen vooruit maken. In
hun persoonlijke ontwikkeling. En in het uitstijgen boven hun schooladvies. Kleine
wondertjes voltrokken zich hier en die bleven ook buiten de school niet onopgemerkt. Zo
groeiden wij uit tot een school waar diversiteit nu ‘de norm’ is, met leerlingen van ruim 60
nationaliteiten en culturen. Het is een bijzondere omgeving waarin ook wijzelf ervaren hoe
verrijkend het is om grenzen te verleggen en de dromen van leerlingen dichterbij te
brengen.


Wij zetten ons in om onze leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen, een
wereld die wij nog niet volledig voor ons kunnen zien. Daarom brengen wij de leerlingen
naast kennis, ook veel vaardigheden bij om in de toekomst hun weg te vinden en eigen
keuzes te maken. En wij scholen hen in vakken en vaardigheden die in onze samenleving
een steeds prominentere plaats innemen. Dit gebeurt in speciale lessen maar ook in de
reguliere vakken.


Tegen onze leerlingen zeggen wij: “Het Edith Stein College is een geweldige springplank,
maar geen rode loper. Laat je bluf en branie thuis, neem je trots en zelfbewustzijn mee. Als
jij werk wilt maken van je toekomst dan heb je ons volledig aan je zijde.” Kort samengevat
in ons motto: Mooi. Maak het maar waar.