Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ben je nog niet zo lang in Nederland?
Daarvoor hebben we een ISK-afdeling

Internationale Schakelklas (ISK)

De ISK is een afdeling binnen het Edith Stein die zich richt op leerlingen tussen de 12 en 17 jaar, die vanuit het buitenland naar Nederland komen en zich de Nederlandse taal eigen moeten maken. Het is een traject dat 1 á 2 jaar duurt en leidt tot verschillende uitstroomniveaus. Zo is het mogelijk om door te stromen naar de brugklas op het Edith Stein, met een mavo-, havo- of vwo-advies. Voor oudere leerlingen die instromen zijn er andere trajecten mogelijk, die via een verkorte route leiden tot een havo- of vwo-diploma. Ook zijn er leerlingen die begeleid worden naar het voortzetten van hun schoolloopbaan op het mbo.
Bij de intake wordt een rekentoets en een non-verbale intelligentietoets afgenomen, om te bepalen of een leerling voldoet aan het niveau dat er wordt geboden, te weten, mavo, havo of vwo. Ook wordt er gekeken naar het meest recente rapport uit eigen land. Als hier een voldoende tot goed oordeel uitkomt, is plaatsing mogelijk. In het lesprogramma ligt de nadruk op de verwerving van de Nederlandse taal, maar worden er ook vakken gegeven als wiskunde, Engels, wereldoriëntatie, drama, beeldende vorming en lichamelijke oefening.

The ISK is a department within the Edith Stein for students from the age of 12 until 17, coming from abroad, who need to learn the Dutch language. We offer a 1- or 2-year course, which leads to different levels of education. The students will be immersed in the Dutch language, while other subjects like mathematics, English, world orientation, drama, art and PE are taught as well.

To get a right impression of a student’s level, an intake test is required: an arithmatics test and a non verbal intelligence test. A copy of the most recent report needs to prove the ability of following ISK-lessons at a certain required level. Only then a placement is possible.