Begeleiding

Bijspijkeren en
lekker in je vel

Het team van Edith Stein College is bevlogen en gedreven in hun werk. Het team is er altijd voor jou en wil alles uit jou halen om jouw dromen te verwezenlijken en jouw ambities waar te maken. De mentor is een belangrijke persoon in jouw leerjaar. Hij of zij is jouw dagelijkse aanspreekpunt en het contact met je ouders/verzorgers. Daarnaast zijn er ook coaches, leerlingen van hogere klassen, die klassen begeleiden. Zo maken wij samen de school, de school voor waarmakers.

Ondersteuning

Op het Edith Stein College vinden we het belangrijk dat jij je goed voelt. Wil je ergens over praten dan kun je altijd bij je mentor terecht. Je mentor kan je helpen of doorverwijzen naar iemand die gespecialiseerd is in jouw hulpvraag. Je kunt ook altijd contact opnemen met team leerlingbegeleiding via: zorgteam@edithsteincollege.nl.

Passend onderwijs

De scholen binnen het SWV Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.

 

Alle scholen dienen een schoolondersteuningsprofiel op te stellen dat weergeeft welke mogelijkheden een school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Ouders van basisschoolleerlingen kunnen kennisnemen wat de verschillende scholen in de regio op het gebied van onderwijs en ondersteuning aanbieden. Tevens kunnen zij ook beroep doen op het ouder en jeugd-steunpunt vanuit het Samenwerkingsverband.

Voor de overige ondersteuning binnen de school kunt u op deze pagina van de schoolgids meer informatie vinden. 

Huiswerkbegeleiding en Executieve
functies

We vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt en groeit, maar ook je afspraken nakomt als het gaat om huiswerk. Voor iedereen die dat nodig heeft of het fijn vindt kan er daarom dagelijks op school op het leerplein huiswerk worden gemaakt. Elke dag is er van 8.00 tot 17.00 uur begeleiding aanwezig, zodat je kan worden geholpen bij vakken die aandacht verdienen. Door deze individuele aandacht ziet ESC jou stappen maken naar betere resultaten. Je krijgt op onze school één uur per week les in Executieve Functies. Daar leer je hoe je moet leren en plannen. Superhandig!

Vakantieschool

De Vakantieschool is er voor jou, als je wilt bijspijkeren voor een aantal vakken tijdens je vakantie. Zo ga je vol zelfvertrouwen en meer kennis het nieuwe schooljaar in. Meld je aan via vakantieschool@edithsteincollege.nl