Aanmelden

Inschrijven groep 8 leerlingen (Bovo)

Voor de groep 8 leerlingen uit Den Haag met een Bovo-formulier heeft het Edith Stein College dit schooljaar de volgende manieren om als groep 8 leerling in te schrijven:

  1. Op onze school (voorkeur)
  2. (Via een webformulier)
  3. (Via de post)
Het is bijna vrijdag 25-2-2022 17:00 (sluiting ronde 1), dus vervallen enkele opties. Graag de Bovo-formulieren afleven op het Edith Stein College!

Voor de groep 8 leerlingen uit Den Haag met een Bovo-formulier heeft het Edith Stein College dit schooljaar de volgende manieren om als groep 8 leerling in te schrijven:

  1. Op onze school (voorkeur)
  2. Via een webformulier
  3. Via de post

Via de ESC-brievenbus op onze school

Onze voorkeur gaat uit naar aanmelden door het Bovo-formulier met de unieke code, de voorkeurslijst in onze speciale ESC-brievenbus te gooien. Op de volgende momenten is onze ESC-brievenbus open op onze locatie:

Mocht het aanmelden op deze speciale momenten niet mogelijk zijn, dan kan je ook op schooldagen tussen 09:00 en 15:00 bij ons langskomen. Vraag dan naar mevrouw Wilson van onze administratie.

Via een webformulier

Het is ook mogelijk om via een webformulier in te schrijven. Ook hiervoor heb je het Bovo-formulier met de unieke code en de voorkeurslijst nodig. Tip: Gebruik een smartphone en maak hiermee vooraf foto’s van alle drie de pagina’s van het Bovo-formulier. 

Via de post

Laatste optie is via de post opsturen. Het Bovo-formulier met de unieke code, de voorkeurslijst in een envelop met postzegel sturen naar:

Edith Stein College
t.a.v. Ingrid Wilson
Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag

Aanmelding eerste leerjaar

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft het Edith Stein College 175 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een vwo-advies, een havo/vwo-advies, een havo- advies, een mavo/havo- advies of een mavo-advies (vmbo-tl) komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van het Edith Stein.

In onze tweejarige onderbouw vinden we de volgende vaardigheden erg belangrijk:
• Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
• Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
• Kunnen plannen
• Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Plaatsing

Het Edith Stein College heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool. Leerlingen die afkomstig zijn uit onze eigen ISK-afdeling worden automatisch in de brugklas geplaatst. Bij plaatsing hebben broers en zussen van leerlingen van het Edith Stein College voorrang. Bij over-aanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden.

Aangepast bassischooladvies

Het kan voorkomen dat je een aangepast basisschooladvies krijgt. Dit betekent niet dat je automatisch in een ander niveau-klas geplaatst wordt. Hieronder zie je het overzicht hoe het Edith Stein College omgaat met het aangepast advies:
Van mavo naar mavo/havo –> klas mavo/havo
Van mavo/havo naar havo –> klas mavo/havo
Van havo naar havo/vwo –> klas havo/vwo
Van havo/vwo naar vwo –> klas havo/vwo

Aantal plaatsen per advies

Mavo = 20
Mavo/Havo = 55
Havo = 25
Havo/Vwo = 50
Vwo = 25
ISK = 10

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2022-2023, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels

Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Definitieve plaatsing

De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing.

 

BOVO-Haaglanden aanmeldingsprocedure

Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO-Haaglanden overleg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
https://www.bovohaaglanden.nl/ 

Open dagen & inschrijf dagen

Zie pagina “open dagen“.

ESC op De Scholenwijzer Den Haag

Zie onze ESC pagina op de Scholenwijzer voor alle informatie.

Aanmelding tweede leerjaar of hoger

Voor de overige leerjaren, 2 t/m 6, geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de laatste rapportvergaderingen (juli 2022), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure zie onze schoolgids.