Aanmelden

Inschrijven groep 8 leerlingen (Bovo)

Voor de groep 8 leerlingen uit Den Haag met een Bovo-formulier heeft het Edith Stein College dit schooljaar vier manieren om als groep 8 leerling in te schrijven:

  1. Via de ESC-brievenbus op onze school (voorkeur)
  2. Via een webformulier
  3. Via de post

Via de ESC-brievenbus op onze school

Onze voorkeur gaat uit naar inschrijven door het Bovo-formulier met de unieke code, de voorkeurslijst in onze speciale ESC-brievenbus te gooien. Op de volgende momenten is onze ESC-brievenbus open op onze locatie:

Via een webformulier

Het is ook mogelijk om via een webformulier in te schrijven. Ook hiervoor heb je het Bovo-formulier met de unieke code en de voorkeurslijst nodig. Tip: Gebruik een smartphone en maak hiermee vooraf foto’s van alles drie de pagina’s van het Bovo-formulier. 

Via de post

Laatste optie is via de post opsturen. Het Bovo-formulier met de unieke code, de voorkeurslijst in een envelop met postzegel sturen naar:

Edith Stein College
t.a.v. Ingrid Wilson
Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag

Aanmelding eerste leerjaar

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft het Edith Stein College 167 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een vwo-advies, een havo/vwo-advies, een havo- advies, een mavo/havo- advies of een mavo-advies (vmbo-tl) komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van het Edith Stein.

In onze tweejarige onderbouw vinden we de volgende vaardigheden erg belangrijk:
• Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
• Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
• Kunnen plannen
• Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Plaatsing

Het Edith Stein College heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool. Leerlingen die afkomstig zijn uit onze eigen ISK-afdeling worden automatisch in de brugklas geplaatst. Bij plaatsing hebben broers en zussen van leerlingen van het Edith Stein College voorrang. Bij over-aanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden.

Aangepaste aanmeldingsprocedure

Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO-Haaglanden overleg. De aanmeldingsprocedure start op 13 februari 2021 en sluit op 5 maart 2021.

Door corona is er een aangepaste aanmeld procedure. Op https://www.bovohaaglanden.nl/corona/ vindt u de aangepaste procedure.

Open dagen, inschrijfdagen en plaatsing

Open dagen

Brievenbus open voor inleveren Bovo code en voorkeurslijst

Digitaal inleveren Bovo code en voorkeurslijst

Informatie volgt snel.

Aantal plaatsen per advies

Mavo = 20
Mavo/Havo = 55
Havo = 25
Havo/Vwo = 50
Vwo = 25
ISK = 10

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2021-2022, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Definitieve plaatsing

De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing.

 

Aanmelding tweede leerjaar of hoger

Voor de overige leerjaren, 2 t/m 6, geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de laatste rapportvergaderingen (juli 2021), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure zie onze schoolgids.