Aanmelden

Inschrijven groep 8 leerlingen (Bovo)

Aankomend schooljaar is er een nieuwe, landelijke aanmeldprocedure. Vanaf september 2023 vinden er vanuit BOVO informatieve bijeenkomsten plaatst op diverse middelbare scholen en online. In deze bijeenkomsten geeft BOVO voorlichting over de nieuwe aanmeldprocedure van 2024. Hierover volgt informatie vanuit de basisschool.


Tussen de herfst- en de kerstvakantie kunnen leerlingen middelbare scholen bezoeken om zich te oriënteren door proeflessen te volgen of rondleidingen te krijgen. Vanaf januari zullen de Open Dagen plaatsvinden.


Alle momenten om het Edith Stein College te bezoeken zullen na de zomervakantie bekend worden gemaakt.

Uiterlijk op 22 maart 2024 wordt het definitieve schooladvies afgegeven aan de ouders en de leerlingen van groep 8.


De eerste ronde van aanmelden kan van maandag 25 maart tot zondag 31 maart 2024.

Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u op schooldagen tussen 09:00 en 15:00 bij ons langskomen. Vraag dan naar mevrouw Wilson van onze administratie.

Aanmelding eerste leerjaar

Voor het schooljaar 2024-2025 heeft het Edith Stein College 175 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een vwo-advies, een havo/vwo-advies, een havo- advies, een mavo/havo- advies of een mavo-advies (vmbo-tl) komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van het Edith Stein.

In onze tweejarige onderbouw vinden we de volgende vaardigheden erg belangrijk:
• Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
• Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
• Kunnen plannen
• Keuzes kunnen maken
• Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Plaatsing

Het Edith Stein College heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool. Leerlingen die afkomstig zijn uit onze eigen ISK-afdeling worden automatisch in de brugklas geplaatst. Bij plaatsing hebben broers en zussen van leerlingen van het Edith Stein College voorrang. Bij over-aanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden.

Definitief bassischooladvies

Vanaf schooljaar 2324 krijg je één definitief advies. Met dit advies meld je je aan. Hieronder zie je hoe het Edith Stein College je plaatst in klas 1:
Mavo advies –> klas 1 mavo/havo
Mavo/Havo advies –> klas 1 mavo/havo
Havo advies –> klas 1 havo/vwo
Havo/Vwo advies –> klas 1 havo/vwo
Vwo advies –> klas 1 vwo

BEN-klassen

In klas 1 en 2 hebben wij BEN-klassen, dat zijn Brugklassen Extra Nederlands. Er is in deze klassen extra aandacht voor taal en één uur extra Nederlands per week. 
De plaatsing in een BEN-klas gaat op basis van toetsresultaten en in overleg met de basisschool. 
 

Aantal plaatsen per advies

Mavo = 20
Mavo/Havo = 55
Havo = 25
Havo/Vwo = 50
Vwo = 25
ISK = 10

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2024-2025 moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels

Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Definitieve plaatsing

De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing.

 

BOVO-Haaglanden aanmeldprocedure

Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO-Haaglanden overleg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
https://www.bovohaaglanden.nl/ 

Open dagen & aanmeldmoment

Zie pagina “open dagen“.

ESC op De Scholenwijzer Den Haag

Zie onze  ESC pagina op de Scholenwijzer voor alle informatie.

Aanmelding tweede leerjaar of hoger

Voor de overige leerjaren, 2 t/m 6, geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de laatste rapportvergaderingen, krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure zie onze schoolgids.